Sản phẩm

Kệ trang trí NX05(No.KTT215)

Kệ trang trí NX05
Chất liệu nhựa đặc pvc cao cấp
Không ẩm mốc, thấm nước
Thích hợp bỏ trong phòng tắm

Kệ trang trí NX05
Chất liệu nhựa đặc pvc cao cấp
Không ẩm mốc, thấm nước
Thích hợp bỏ trong phòng tắm

Kệ trang trí NX05
Chất liệu nhựa đặc pvc cao cấp
Không ẩm mốc, thấm nước
Thích hợp bỏ trong phòng tắm
Hotline; 0908 067 045